Jedinečné riešenie úsporného kúrenia s LED osvetlením

Spojili sme úsporné kúrenie s úsporným osvetlením v jedinečnom dizajne
09.12.2014
Kategória:: 
TECHNOLÓGIE

 

Vyvinuli sme jedinečné dizajnové riešenie, ktorého hlavnou úlohou je úspora energie. Kombinuje infrapanel ako vykurovacie teleso a LED technológiu slúžiacu ako zdroj osvetlenia. Jednoznačnou výhodou je aj zabudovanie celej inštalácie do stropnej konštrukcie, čo vytvára čistú a harmonickú líniu tvarov v obytných priestoroch. Ďalšími výhodami sú zdravá klíma, úspora priestoru a možnosť dosiahnuť plne elektrifikovanú domácnosť, čo so sebou prináša zvýhodnenú tarifu pre odber elektrickej energie. Pre zákazníkov, ktorí túžia po zdravom a ekonimicky nenáročnom bývaní, je toto prevedenie ideálnou voľbou. Takto ušetrené peniaze sa dajú použiť na mesačné splátky hypotekárneho úveru, čo je jednoznančným bonusom, ktorý naše riešenie ponúka. LEDBOX infrakúrenie prináša našim zákazníkom elegantné, rýchle a uživateľsky nenáročné prevedenie efektívneho kúrenia s osvetlením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný rozdiel medzi klasickým a infrakúrením

Klasické výhrevné telesá pôsobia tak, že ohrievajú vzduch a až následne prostredníctvom ohriateho vzduchu človeka a prostredie okolo. V prípade tohto typu vykurovania sú teda konštrukčné prvky bytu alebo domu (napr. steny) vždy chladnejšie ako vzduch v miestnosti, ktorý potom cirkuluje, víri sa prach a na chladnejších častiach stien sa kondenzuje para, čím sa vytvárajú priaznivé podmienky pre vznik plesní. V takomto prípade nieje možné vždy hovoriť o zdravom prostredí pre bývanie.

 

Naproti tomu je princíp infrakúrenia úplne opačný a to predstavuje jednu z jeho hlavných výhod. Pri infrakúrení odovzdávajú infrapanely teplo do priestoru sálaním, teda vykurovacia jednotka vysiela infračervené tepelné vlny. Táto energia sa premení na teplo pri stretnutí s pevnými predmetmi, ktoré potom slúžia ako priame zásobníky tepla a následne ho odovzdávajú svojmu okoliu. Takto potom steny, podlahy, stropy a pod. dokážu teplo akumulovať a sekundárne ho vracať do vykurovaného priestoru. Práve schopnosť stavebných prvkov akumulovať teplo je základným princípom infrakúrenia. 

 

VÝHODY INFRAKÚRENIA

 • nízke náklady na vykurovanie
 • moderný dizajn
 • regulácia teploty v každej miestnosti operatívne cez priestorový termostat
 • tvorba homogénneho tepla v miestnosti bez teplotného vrstvenia vzduchu
 • zdravá klíma v miestnosti bez vírenia prachu
 • nevysušuje vzduch, naopak vysušuje murivo a zabraňuje tak vzniku plesní
 • bezúdržbovosť, nehlučnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť
 • úspora priestoru, nieje potrebné umiestnovať radiátory na stenách miestností
 • absencia plynových spalín v domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED osvetlenie

Úspora elektrickej energie vďaka LED pásom je všeobecne známa a tieto technológie si v súčastnosti čoraz viacej nachádzajú svoje uplatnenie aj v domácnostiach. Klasická žiarovka s príkonom 60W poskytuje svetelný tok približne 600 lm (lumenov). Na dosiahnutie takého istého svetelného toku postačuje LED žiarovka s príkonom iba 6W. Dôležité je upozorniť aj na životnosť LED osvetlenia, ktoré sa rádovo pohybuje v desiatkach tisícoch hodín. Štandardné LED pásy môžu mať životnosť až 20 000 hodín, kým u klasických žiaroviek je životnosť približne 1000 - 2000 hodín.

 

VÝHODY LED OSVETLENIA

 • dlhá životnosť 
 • vysoká žiarivosť (možnosť regulácie intenzity osvetlenia pomocou regulátora)
 • nízke prevádzkové náklady
 • "zdravé svetlo" LED osvetlenie obsahuje zložku tzv. modrého svetla
 • neobsahujú škodlivé látky ako olovo, ortuť a ťažké kovy
 • nevyžarujú teplo
 • plný svetelný výkon hneď po zapnutí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky tieto výhody sme spojili do jednoho produktu, ktorý prináša našim zákazníkom benefity formou úspory elektrickej energie a priestoru, moderný dizajn a v neposlednom rade uživateľský komfort. LEDBOX osvetlenie sa vyznačuje svojou špeciálne navrhnutou konštrukciou, ktorá sa zapúšťa do sadrokartónového stropu. Tým sme dosiahli finálny efekt formou čistej línie stropu, čo pôsobí veľmi vzdušne a hľavne z praxe vieme, že pri realizácií LEDBOX osvetlenia nie je už potrebné v domácnosti riešiť montáž extra osvetlovacích prvkoch. 

Cieľom našej spoločnosti je neustále vyvíjať produkty a technológie, ktoré sú prínosom pre našich zákazníkov a spĺňajú charakteristiky trvalo udržateľného rozvoja. Cenník LEDBOX osvetlenia spolu s infrapanelmi si môžete stiahnuť v sekcii "NA STIAHNUTIE".

 

 

Galéria realizovaných LEDBOX osvetlení v našich stavbách:

Celý proces realizácie diela si vyžaduje detailný prehľad a následné riadenie jednotlivých pracovných postupov. Pripravili sme pre Vás jedinečné riešenie, ktoré Vám dovoľuje sledovať a kontrolovať priebeh celej realizácie aj z pohodlia domova.
Na začiatku spolupráce, teda pri podpise zmluvy, Vám bol vytvorený účet, do ktorého sa prihlasujete pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Po prihlásení Vám konto prináša výhody formou jednoduchého a uceleného prístupu k všetkých potrebným informáciám k realizovanému predmetu spolupráce. Tu nájdete potrebné informácie, ako sa vo svojom konte jednoducho orientovať.
 

1.PREHĽAD

tu sa Vám zobrazuje takzvaný elektronický stavebný denník formou časovej osi, kde sú vidieť do aktuálneho dátumu zrealizované, alebo prebiehajúce (organizované) práce. V spodnej časti sa zobrazuje čiara časovej osi od začiatku po koniec s dátumami, čo predstavuje celkovú dobu realizácie diela. Jednotlivé štádia realizácie diela, sú znázornené v riadkoch a podľa dátumu, v ktorom reálne prebiehajú, sa umiestňujú nad čiarou časovej osi. Tie práce, ktoré sú už ukončené, sa na časovej osi zobrazujú ako 100/100. Práce, ktoré sú v procese, alebo sa aktuálne organizujú, sa na časovej osi zobrazujú >0/100 a dátum ukončenia sa zobrazuje červenou, teda jedná sa o predpokladaný dátum ukončenia daných prác. 

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE

jedná sa o sekciu s Vašimi osobnými údajmi, ktoré zadávame do systému podľa podkladov zo samotnej zmluvy. Je dobré si túto sekciu skontrolovať a prípadne nahlásiť nesprávnosť alebo neaktuálnosť týchto uvádzaných údajov. Učiniť tak môžete pomocou tlačidla "UPRAVIŤ INFORMÁCIE". Po aktualizovaní údajov a stlačení tlačidla "ODOSLAŤ" nám budú tieto zaslané do systému a zapracované do databázy Vašich osobných údajov. Aktuálnosť Vašich osobných údajov je potrebné sledovať aj do budúcna, napríklad pri zadávaní prípadných reklamácií, alebo objednávaní nových služieb, kedy po dlhšom čase od samotnej realizácie diela mohlo dôjsť k zmene napríklad emailovej adresy, alebo telefónneho čísla, ktorých aktuálnosť je nevyhnutná pri riešení spomínaných procesov.

 

3. PREDMET SPOLUPRÁCE

v tejto sekcii sa nachádza všeobecný prehľad o samotnom predmete spolupráce ako napríklad číslo zmluvy, jej dátum podpísania, jednoduchý opis predmetu spolupráce, miesto realizácie diela, ako aj dohodnutá cena diela s DPH.  Na základe počtu podpísaných zmlúv / realizovaných diel, ktoré spolu priamo nesúvisia, sa na stránke pod sebou zobrazí kompletný zoznam s prehľadom všetkých predmetov spolupráce.  

 

4. EVIDENCIA

táto sekcia je vytvorená na archiváciu všetkých dôležitých dokumentov. Nachádzajú sa tu a postupne dopĺňajú všetky podklady, ktoré Vám naša spoločnosť bude zasielať aj elektronicky, poprípade pri niektorých dokumentoch aj poštou. Na tomto mieste budete mať však odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup k všetkým potrebným dokumentom, týkajúcich sa našej spolupráce. Dokumenty označené červenou farbou, sú nahraté v systéme ako neaktuálne, alebo neschválené. 

 

5. FINANCOVANIE

tu nájdete prehľadnú tabuľku s kompletnou evidenciou platieb, teda vystavených faktúr, ako aj ich splatnosti. Môžete si tak skontrolovať stav uhradených ale aj čakajúcich platieb, ktoré naša spoločnosť prijala, alebo ešte neeviduje na účte. Taktiež sa tu nachádza kompletná evidencia dokumentov vystavených predfaktúr a faktúr, ku ktorým budete mať po prihlásení na internet odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup. Sumarizácia v hornej časti tabuľky zobrazuje celkovú faktúrovanú sumu, uhradené platby, ako aj zostatok k úhrade. Červenou farbou sú zobrazené riadky s platbami, ktoré naša spoločnosť neeviduje na účte.  

 

6. GALÉRIA

v tejto sekcii sa nachádza kompletná fotodokumentácia jednotlivých etáp realizácie daného predmetu spolupráce. Na každej fotke je uvedený popis s informáciou, ktoré štádium, alebo práce sú na predmetnej fotke zobrazené. Fotky sa taktiež zoraďujú do kategórií podľa jednotlivých štádií realizácie. Získavate tak možnosť interaktívne sledovať aj takouto formou priebeh realizácie diela, ako aj spätnú možnosť kontroly niektorých stavebných detailov v prípade potreby riešenia náväzných prác Vašou osobou, alebo odbornou firmou. 

 

7. ZÁRUČNÝ SERVIS

v tejto sekcii nájdete jednoduchý prehľad riešenia podaných prípadných reklamácií, ako aj informáciu v akom štádiu riešenia sa tá ktorá reklamácia nachádza. O procese vybavovania budete informovaný aj zaslanou emailovou správou od našej spoločnosti. Samotnú reklamáciu môžete jednoduchým spôsobom poslať vyplnením preddefinovaného reklamačného formuláru, ktorý sa taktiež nachádza na tejto stránke. 

 

8. POZÁRUČNÝ SERVIS

v prípade, že budete mať záujem o ďalšie služby, alebo o práce na ktoré sa už nevzťahuje záručná doba, môžete nám vďaka tejto stránke zaslať pomocou preddefinovaného formuláru svoj dopyt.

 

V prípade, že by Vám nebolo používanie ONLINE KONTA celkom jasné, alebo Vám v ňom niektoré informácie chýbajú, neváhajte nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním informačného emailu na našu adresu info@postavimedom.sk.

Veríme, že tento benefit bude dôležitým prínosom a vďaka ONLINE KONTU budete vždy informovaný o aktuálnosti a stave realizácie Vášho sna.

 

S pozdravom

Tím spoločnosti PROGRESSIVE HOMES, s.r.o.

 

Všetky galérie pre uživateľov

Admin

Obrázky galérie: 

Veronika Vavakova

Obrázky galérie: 
0
5
5
6
7
7
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
16
16
16
17
17
16
16
16
13
16
16
35
35
35
19
18
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
18
19
19
19
19
18
18
18
18
21
21
21
33
24
24
24
24
24
33
33
33
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
29
29
30
30
24
24
24
33
25
25
31
31
35
34
34
34
30
30
35
35
35
39
39
39

Miroslav Sajbidor

Obrázky galérie: 
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
16
16
12
12
13
10
10
16
18
18
18
18
20
19
19
19
19

Jan Durdiak

Obrázky galérie: 
5
9
16
17

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
6
6
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
11
14
14
11
11
14
14
14
14
11
11
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
8
8
14
8
8
8
8
12
12
12
8
12
12
12
12
12
12
12
18
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
17
17
17
33
33
33
33
18
18
18
18
33
33
33
33
33

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
33
33
33
33
33
16
16
33
33
16
16
18
18
18
18
18
18
34
34
34
34
34
34
34
16
16
16
16
16
19
19
35
35
35
35
35
35
35
16
16
16
16
20
19
16
16
21
21
21
21
21
19
18
21
21
21
21
35
35
35
34
35
34
35
35
35
34
34
36
36
36
36
18
22
24
24
24
24
32
32
22
22
22
22
26
32
32
28
20
24
24
24
24
35
24
24
24
24
26
24
24
24
35
35
19
35
32
32
16
24
32
32
24
24
27
32
26
24
24
25
25
25
25
26
25
25
32
27
31
31
35
35
32
31
24
25

Sandra Nadaska

Obrázky galérie: 
5
7
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
16
12
12
12
16
16
16
16
17
17
17
12
12
19
19
19
19
33
33
33
34
18
18
18
18
18
18
18
18
34
21
21
21
21
21
34
34
36
36
36
36
36
36
36
36
34
34
25
25
25

Roman Šefrna

Obrázky galérie: 
5
6
7
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
33
33
33
33
34
34
34
22
22
34
34
34
23
23
30
30
24
25
25
30
32
25

Vladimir Pucek

Obrázky galérie: 
0
5
6
7
7
6
6
7
7
7
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
13
13
12
12
12
16
16
16
16
16
17
17
17
17
24
24
24
25
25
34
34
34
19
19
19
19
19
25
25
35
35
32
32
32
32
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21

Roman Vajas

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
15
14
15
14
14
15
14
14
14
14
14
14
15
15
15

Katarina Mihalikova

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
10
10
11
11
11
16
16
16
16
13
16
21
22
22
22
22
23
23
24
24
35
35
33

Jaroslav Skodacek

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
9
10
10
11
16
16
17
12
12
23
23
18
18
19
18
18
19
21
33
21
23
21
21
20
31
31
34
34
40
40
40
40

Richard Bartos

Obrázky galérie: 
0
6
6
9
10
11
11
11
16
16
16
12
21
21
21
21
22
22
24
36
23
23
23
24
24
35
35
33

Roman Kezman

Obrázky galérie: 
0
6
9
9
10
11
11
17
16
16
16
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
39
39

Peter Bezuch

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
9
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
16
13
16
16
16
12
12
16
16
16
16
36
22
22
22
22
33

Ladislav Bachraty

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
10
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
13
12
16
16
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
16
19
19
19
19
19
19
18
33
22
22
21
21
34
34
33
33
18
18
23
33

Veronika Psenakova

Obrázky galérie: 
6
7
7
7

Martin Kelesi

Obrázky galérie: 
5
7
7
7
8
9
9
9
10
11
11
16
16
16
13
16
16
12
12
12
19
19
19
574