Spustenie novej stránky

Pripravili sme pre vás nový web "lepší, prehľadnejší a plný praktických informácií"
31.07.2014
Kategória:: 
NOVINKY

 

Vitajte na novej stránke spoločnosti Progressive Homes, s.r.o., ktorá bola spustená od 1. júla 2014. Jej cieľom je vytvorenie maximálneho pohodlia pre zákazníkov a návštevníkov pri vyhľadávaní informácií ako aj užívateľský komfort v rámci poskytovania služieb. 

Ponúka mnoho noviniek, ktorými predchádzajúca stránka nedisponovala a ich jednoznačnou výhodou je odprezentovanie maximálneho množstva dostupných informácii o službách a produktoch našej spoločnosti, ako aj možnosť interakcie návštevníkov našej stránky a tým pádom aj priestor na neustále dopĺňanie nových informácií. Stačí byť prihlásený na facebooku a pomocou svojho konta, zdieľať alebo sa pýtať na nezodpovedané otázky, ktoré budú postupne zodpovedané, alebo doplnené na stránku pod konkrétne podkategórie. 

 

Z dôvodu veľkého rozsahu nášho nového webu sú niektoré kategórie v štádiu prípravy a zákazník je na túto skutočnosť vždy upozornený grafickým logom "Aktuálne sa na stránke pracuje".

V prípade potreby, alebo ak stránka neobsahuje želané odpovede, nás môžu naši zákazníci kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom mailu a našou snahou bude čo najrýchlejšie reagovať a zodpovedať všetky dotazy.

 

Pohodlie z Vášho domu:

Najväčšou novinkou pre našich klientov je "ONLINE KONTO ZÁKAZNÍKA", ktoré poskytuje na stránke extra rozhranie, na ktorom môže prihlásený zákazník sledovať vývoj jeho zákazky. Po podpise zmluvy je zákazníkovi pridelený jedinečný ID kód s prístupovým heslom. Po prihlásení je napríklad možné sledovať ako napreduje projektant s vypracovaním projektovej dokumentácie, inžinierista pri vybavovaní stavebného povolenia, alebo ako pokračuje výstavba rodinného domu. Prípadne môže zákazník interaktívne vidieť riešenia predbežných dizajnových návrhov jeho interiéru. K vývoju zákazky sa prostredníctvom "ONLINE KONTA ZÁKAZNÍKA" môže prihlásený zákazník vyjadrovať, pýtať sa na body, ktoré sú mu nejasné a to všetko pohodlne, odkiaľkoľvek kde bude mať prístup na internet. 

Služba "ONLINE KONTO PRE ZÁKAZNÍKA" sa v týchto dňoch dokončuje a bude sprístupnená v najbližšej dobe. O jej spustení budú naši zákazníci informovaní e-mailom, alebo prostredníctvom stránky a tak isto aj na facebooku.

 

Prehľadná ponuka našich domov:

Ďalšou významnou novinkou je sekcia "PONUKA RODINNÝCH DOMOV", ktorá poskytuje informácie o našich katalógových rodinných domoch, ako aj o domoch akciových, alebo typových, ktoré sa realizujú v našich developerských projektoch. Dozviete sa tu všetky podstatné informácie o dome, jeho konštrukčné riešenie a ponúkané materiálové prevedenie, ďalej sa dozviete viac o pôdoryse s popisom jednotlivých izieb a ich výmerou. K nahliadnutiu je aj 360° záber domu, štandardné pohľady a galéria s vizualizáciami, alebo fotkami už zrealizovaného domu. Pri každom rodinnom dome je vytvorený priestor na diskusiu formou komentárov, kde sa zákazníci môžu pýtať na detaily, ktoré ich zaujímajú.

Sekcia "PONUKA RODINNÝCH DOMOV" sa v týchto dňoch aktuálne dokončuje a bude sprístupnená v najbližšej dobe. O jej spustení budú naši zákazníci informovaní e-mailom, alebo prostredníctvom stránky a tak isto aj na facebooku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitný dizajn a riešenie interiérov a exteriérov:

Pozornosti by nemala ujsť ani sekcia "DIZAJNOVÉ ŠTÚDIO", ktoré patrí do kategórie DIZAJN, čo je jedna z našich hlavných služieb. V tejto kategórii sa dozviete všetko o fungovaní nášho dizajnového štúdia, ktoré ponúka našim zákazníkom profesionálne služby v oblasti interiérového dizajnu a s tým spojených služieb. Zákazníci, ktorí majú radi jedinečnosť, komfort a užívateľské pohodlie spojené s funkčnosťou, určite ocenia prácu našich dizajnérov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprehliadnite aktuálnu ponuku našich projektov:

Sekcia "PROJEKTY" bude postupne prinášať našim zákazníkom informácie či už o zrealizovaných, prebiehajúcich, alebo pripravovaných developerských projektoch. O každom projekte bude uvedené maximálne množstvo potrebných informácií, ako aj možnosť priamej diskusie ku každému konkrétnemu projektu zo strany návštevníkov našej novej stránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vaše názory a postrehy, ktoré nám dopomôžu neustále zdokonaľovať naše služby pre Vás.

O ďalších novinkách Vás budeme priebežne informovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás samozrejme môžete osloviť na našich kontaktných adresách, alebo cez kontaktný formulár.

 

 

Tím spoločnosti Progressive Homes, s.r.o.

Celý proces realizácie diela si vyžaduje detailný prehľad a následné riadenie jednotlivých pracovných postupov. Pripravili sme pre Vás jedinečné riešenie, ktoré Vám dovoľuje sledovať a kontrolovať priebeh celej realizácie aj z pohodlia domova.
Na začiatku spolupráce, teda pri podpise zmluvy, Vám bol vytvorený účet, do ktorého sa prihlasujete pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Po prihlásení Vám konto prináša výhody formou jednoduchého a uceleného prístupu k všetkých potrebným informáciám k realizovanému predmetu spolupráce. Tu nájdete potrebné informácie, ako sa vo svojom konte jednoducho orientovať.
 

1.PREHĽAD

tu sa Vám zobrazuje takzvaný elektronický stavebný denník formou časovej osi, kde sú vidieť do aktuálneho dátumu zrealizované, alebo prebiehajúce (organizované) práce. V spodnej časti sa zobrazuje čiara časovej osi od začiatku po koniec s dátumami, čo predstavuje celkovú dobu realizácie diela. Jednotlivé štádia realizácie diela, sú znázornené v riadkoch a podľa dátumu, v ktorom reálne prebiehajú, sa umiestňujú nad čiarou časovej osi. Tie práce, ktoré sú už ukončené, sa na časovej osi zobrazujú ako 100/100. Práce, ktoré sú v procese, alebo sa aktuálne organizujú, sa na časovej osi zobrazujú >0/100 a dátum ukončenia sa zobrazuje červenou, teda jedná sa o predpokladaný dátum ukončenia daných prác. 

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE

jedná sa o sekciu s Vašimi osobnými údajmi, ktoré zadávame do systému podľa podkladov zo samotnej zmluvy. Je dobré si túto sekciu skontrolovať a prípadne nahlásiť nesprávnosť alebo neaktuálnosť týchto uvádzaných údajov. Učiniť tak môžete pomocou tlačidla "UPRAVIŤ INFORMÁCIE". Po aktualizovaní údajov a stlačení tlačidla "ODOSLAŤ" nám budú tieto zaslané do systému a zapracované do databázy Vašich osobných údajov. Aktuálnosť Vašich osobných údajov je potrebné sledovať aj do budúcna, napríklad pri zadávaní prípadných reklamácií, alebo objednávaní nových služieb, kedy po dlhšom čase od samotnej realizácie diela mohlo dôjsť k zmene napríklad emailovej adresy, alebo telefónneho čísla, ktorých aktuálnosť je nevyhnutná pri riešení spomínaných procesov.

 

3. PREDMET SPOLUPRÁCE

v tejto sekcii sa nachádza všeobecný prehľad o samotnom predmete spolupráce ako napríklad číslo zmluvy, jej dátum podpísania, jednoduchý opis predmetu spolupráce, miesto realizácie diela, ako aj dohodnutá cena diela s DPH.  Na základe počtu podpísaných zmlúv / realizovaných diel, ktoré spolu priamo nesúvisia, sa na stránke pod sebou zobrazí kompletný zoznam s prehľadom všetkých predmetov spolupráce.  

 

4. EVIDENCIA

táto sekcia je vytvorená na archiváciu všetkých dôležitých dokumentov. Nachádzajú sa tu a postupne dopĺňajú všetky podklady, ktoré Vám naša spoločnosť bude zasielať aj elektronicky, poprípade pri niektorých dokumentoch aj poštou. Na tomto mieste budete mať však odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup k všetkým potrebným dokumentom, týkajúcich sa našej spolupráce. Dokumenty označené červenou farbou, sú nahraté v systéme ako neaktuálne, alebo neschválené. 

 

5. FINANCOVANIE

tu nájdete prehľadnú tabuľku s kompletnou evidenciou platieb, teda vystavených faktúr, ako aj ich splatnosti. Môžete si tak skontrolovať stav uhradených ale aj čakajúcich platieb, ktoré naša spoločnosť prijala, alebo ešte neeviduje na účte. Taktiež sa tu nachádza kompletná evidencia dokumentov vystavených predfaktúr a faktúr, ku ktorým budete mať po prihlásení na internet odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup. Sumarizácia v hornej časti tabuľky zobrazuje celkovú faktúrovanú sumu, uhradené platby, ako aj zostatok k úhrade. Červenou farbou sú zobrazené riadky s platbami, ktoré naša spoločnosť neeviduje na účte.  

 

6. GALÉRIA

v tejto sekcii sa nachádza kompletná fotodokumentácia jednotlivých etáp realizácie daného predmetu spolupráce. Na každej fotke je uvedený popis s informáciou, ktoré štádium, alebo práce sú na predmetnej fotke zobrazené. Fotky sa taktiež zoraďujú do kategórií podľa jednotlivých štádií realizácie. Získavate tak možnosť interaktívne sledovať aj takouto formou priebeh realizácie diela, ako aj spätnú možnosť kontroly niektorých stavebných detailov v prípade potreby riešenia náväzných prác Vašou osobou, alebo odbornou firmou. 

 

7. ZÁRUČNÝ SERVIS

v tejto sekcii nájdete jednoduchý prehľad riešenia podaných prípadných reklamácií, ako aj informáciu v akom štádiu riešenia sa tá ktorá reklamácia nachádza. O procese vybavovania budete informovaný aj zaslanou emailovou správou od našej spoločnosti. Samotnú reklamáciu môžete jednoduchým spôsobom poslať vyplnením preddefinovaného reklamačného formuláru, ktorý sa taktiež nachádza na tejto stránke. 

 

8. POZÁRUČNÝ SERVIS

v prípade, že budete mať záujem o ďalšie služby, alebo o práce na ktoré sa už nevzťahuje záručná doba, môžete nám vďaka tejto stránke zaslať pomocou preddefinovaného formuláru svoj dopyt.

 

V prípade, že by Vám nebolo používanie ONLINE KONTA celkom jasné, alebo Vám v ňom niektoré informácie chýbajú, neváhajte nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním informačného emailu na našu adresu info@postavimedom.sk.

Veríme, že tento benefit bude dôležitým prínosom a vďaka ONLINE KONTU budete vždy informovaný o aktuálnosti a stave realizácie Vášho sna.

 

S pozdravom

Tím spoločnosti PROGRESSIVE HOMES, s.r.o.

 

Všetky galérie pre uživateľov

Admin

Obrázky galérie: 

Veronika Vavakova

Obrázky galérie: 
0
5
5
6
7
7
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
16
16
16
17
17
16
16
16
13
16
16
35
35
35
19
18
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
18
19
19
19
19
18
18
18
18
21
21
21
33
24
24
24
24
24
33
33
33
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
29
29
30
30
24
24
24
33
25
25
31
31
35
34
34
34
30
30
35
35
35
39
39
39

Miroslav Sajbidor

Obrázky galérie: 
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
16
16
12
12
13
10
10
16
18
18
18
18
20
19
19
19
19

Jan Durdiak

Obrázky galérie: 
5
9
16
17

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
6
6
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
11
14
14
11
11
14
14
14
14
11
11
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
8
8
14
8
8
8
8
12
12
12
8
12
12
12
12
12
12
12
18
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
17
17
17
33
33
33
33
18
18
18
18
33
33
33
33
33

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
33
33
33
33
33
16
16
33
33
16
16
18
18
18
18
18
18
34
34
34
34
34
34
34
16
16
16
16
16
19
19
35
35
35
35
35
35
35
16
16
16
16
20
19
16
16
21
21
21
21
21
19
18
21
21
21
21
35
35
35
34
35
34
35
35
35
34
34
36
36
36
36
18
22
24
24
24
24
32
32
22
22
22
22
26
32
32
28
20
24
24
24
24
35
24
24
24
24
26
24
24
24
35
35
19
35
32
32
16
24
32
32
24
24
27
32
26
24
24
25
25
25
25
26
25
25
32
27
31
31
35
35
32
31
24
25

Sandra Nadaska

Obrázky galérie: 
5
7
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
16
12
12
12
16
16
16
16
17
17
17
12
12
19
19
19
19
33
33
33
34
18
18
18
18
18
18
18
18
34
21
21
21
21
21
34
34
36
36
36
36
36
36
36
36
34
34
25
25
25

Roman Šefrna

Obrázky galérie: 
5
6
7
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
33
33
33
33
34
34
34
22
22
34
34
34
23
23
30
30
24
25
25
30
32
25

Vladimir Pucek

Obrázky galérie: 
0
5
6
7
7
6
6
7
7
7
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
13
13
12
12
12
16
16
16
16
16
17
17
17
17
24
24
24
25
25
34
34
34
19
19
19
19
19
25
25
35
35
32
32
32
32
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21

Roman Vajas

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
15
14
15
14
14
15
14
14
14
14
14
14
15
15
15

Katarina Mihalikova

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
10
10
11
11
11
16
16
16
16
13
16
21
22
22
22
22
23
23
24
24
35
35
33

Jaroslav Skodacek

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
9
10
10
11
16
16
17
12
12
23
23
18
18
19
18
18
19
21
33
21
23
21
21
20
31
31
34
34
40
40
40
40

Richard Bartos

Obrázky galérie: 
0
6
6
9
10
11
11
11
16
16
16
12
21
21
21
21
22
22
24
36
23
23
23
24
24
35
35
33

Roman Kezman

Obrázky galérie: 
0
6
9
9
10
11
11
17
16
16
16
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
39
39

Peter Bezuch

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
9
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
16
13
16
16
16
12
12
16
16
16
16
36
22
22
22
22
33

Ladislav Bachraty

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
10
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
13
12
16
16
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
16
19
19
19
19
19
19
18
33
22
22
21
21
34
34
33
33
18
18
23
33

Veronika Psenakova

Obrázky galérie: 
6
7
7
7

Martin Kelesi

Obrázky galérie: 
5
7
7
7
8
9
9
9
10
11
11
16
16
16
13
16
16
12
12
12
19
19
19
318